NORMES DE FUNCIONAMENT

NORMES D'ÚS


· Durant l'estona de BIBLIOPATI els alumnes han de respectar el silenci per tal de no molestar. 

·Quan es consulta un document caldrà deixar-lo al carro de llibres consultats.


· L'activitat de préstec és una activitat voluntària. 

· L’alumnat s’ha de responsabilitzar del llibre que té en préstec. Si vol, el pot portar com a llibre de lectura a l’escola.

· Els llibres no s'han de malmetre: s'han de cuidar i estimar. Hem d'aprendre a conservar-los.

· En cas que, per accident, un llibre es perdés o quedés inservible (arrugat, ratllat...) la família hauria d’encarregar-se de comprar el mateix conte (o un de similar) i portar-lo a l’escola. 

· Cal respectar la data de devolució. En cas contrari no es podrà realitzar un altre préstec. Els infants s'han de resposabilitzar de retornar-los/demanar la prórroga el dia corresponent